Олесь Білич

Свобода особистості в християнстві

Серед невіруючих існує думка про те, що християнство сприяє розвитку в людині рабської психології, обмежує свободу особистості і зупиняє її розвиток. Особливо така точка зору домінує на пострадянському просторі, де цілі десятиліття офіційна пропаганда зрощувала тезу "інтелектуальної ураженості та згасання релігії".

Показово вже те, що сучасна філософія розрізняє два типи мислення: "релігійне" та "вільнодумне". Саме існування в Церкві "свободи особистості" автоматично ставиться під сумнів. Опоненти християнства дивуються: про яку свободу може йти мова, коли повсякденний досвід красномовно доводить протилежне? Нав'язлива проповідь, нав'язлива турбота, нав'язані відносини і повчання та повне беззастережне підпорядкування лідерам. Погляд з боку частіше бачить нав'язані відносини, які призводять до вимушеного підпорядкування, тобто несвободу, де кожен змушений рахуватися з кимось і нав'язувати іншим свою присутність. Багато хто сприймає віруючих як безособових роботів, яких використовують для того, щоб церковна машина працювала без перебоїв.

Такий стереотип перешкоджає проповіді Євангелія і повинен стати основною метою для руйнування. А чого з цього приводу вчить церковна історія? Для невіруючого вона рясніє релігійними війнами, хрестовими походами та інквізицією, і не просто мовчить про свободу, але красномовно говорить про зворотне: пік знищення і переслідування іновірців та інакодумців припав саме на період панування церкви. А що «офіційна церковна ідеологія»? Вона пропонує людині такі принципи, як: «беззастережну слухняність», «рабство Бога», «утримання», «покірність владі», «непротивлення злу». Так яким же чином можуть співіснувати такі взаємно виключні поняття, як свобода і підпорядкування?

Поверхневий погляд на християнство може призвести до невірного висновку: ставши християнином, людина втрачає особисту свободу. Я вважаю, що свобода особистості або внутрішня свобода людини є невід'ємною частиною християнства. Деякі, правда, посилаючись на перераховані мною вище  вчення і догмати, вважають навпаки. Для того щоб неупереджено розібратися, необхідно чітко розуміти, - чи пов'язана свобода особистості з суттю християнства чи ні? Чи є вона християнською, чи це прояв філософії гуманізму?

Давайте подивимося, що є істинною сутністю християнства, і яким чином це можна (якщо звичайно взагалі можливо) пов'язати з особистою свободою людини. Але спочатку давайте визначимося з самим поняттям «свобода». Ожегов трактує це поняття так: «Можливість прояви суб'єктом своєї волі, грунтуючись на знанні законів розвитку природи і суспільства». Тим самим, філософське розуміння свободи вказує нам на її усвідомленість. Неусвідомлена свобода, яка не має у своїй основі розуміння порядку речей і добровільного підпорядкування даному порядку, насправді є банальним бунтом, що є основним проявом рабства.

Сучасна енциклопедія: «СВОБОДА - здатність людини діяти у відповідності зі своїми інтересами та цілями, здійснювати вибір». Даль: «СВОБОДА - своя воля, простір, можливість діяти по-своєму; відсутність стиснення, неволі, рабства». УШАКОВ: «Свобода - можливість прояву суб'єктом своєї волі». Всі ці визначення дуже міцно пов'язують свободу з волею. Але не варто ставити знак рівності між свободою і незалежністю, оскільки парадокс свободи поки ще ніхто не відміняв: «свобода - це усвідомлене добровільне підпорядкування вищому». Таким чином - СВОБОДА - це добровільне і усвідомлене підпорядкування себе Богу. Тепер давайте визначимося з основними поняттями християнства і їх взаємовідносинами зі свободою особистості. На мій погляд, їх усього три: ЛЮБОВ, БЛАГОДАТЬ і ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Свобода, як добровільність є основою любові. Як би ми не розуміли любов, ми будемо змушені визнати, що це не просто емоції, а, перш за все рішення, тобто воля. «Любов - це зверненість почуття і волі на іншу особистість» - говорить енциклопедія.

Безвольна або вимушена любов - це аномалія, а простіше кажучи, щось схоже на поняття «живий труп». Люблячий любить саме тому, що хоче, а не змушений. Таким чином стверджуючи верховенство любові («Улюблені, любім один одного, бо від Бога любов, і кожен, хто любить, родився від Бога та відає Бога! Хто не любить, той Бога не пізнав, бо Бог є любов!» 1 Іоанна 4:7,8), ми стверджуємо і свободу особистості. У той же час справедливо буде сказати, що не можна очікувати любові від людини, якщо вона не вільна. Насильно (примусом) можна досягти тільки підлабузництва (але не послуху, оскільки це плід любові і має на увазі добровільність), лицемірства і, звичайно ж, гніву. Примушення (у тому числі і психологічне) не здатне викликати у відповідь любові.

Для появи істинної і повноцінної любові необхідне усвідомлення свободи: дозволу любити чи не любити. Божа любов до нас є проявом Його волі, а жертва Ісуса - абсолютно добровільна («Він гноблений був та понижуваний, але страждав добровільно» Ісая 53:7). Його благодать це також прояв суверенної Божої волі. І тут свобода є основою.

Щоб обгрунтувати це, підемо методом від протилежного. Протилежністю благодаті є закон або, простіше кажучи, законництво. Спроби пристосувати гріховну природу під святу Заповідь - головна риса законництво. Але оскільки тіло з самого початку не бажає виконувати Заповідь, виходить примус, тобто несвобода. Однією з основних рис благодаті, що діє в нас, на мій погляд, є самоконтроль («А плід духа: ... утримання (ἐγκράτεια -  самовладання, самоконтроль). Закону нема на таких!» (Гал. 5:22-23). І ось чому: оскільки ми говоримо про свободу, то саме вміння контролювати себе, тобто добровільно обмежувати, утримуватися і є прояв Благодаті. Не бездумне, вимушене виконання Заповіді, а добровільне самообмеження, контроль своїх вчинків і помислів, зсередини, а не ззовні.

Давайте згадаємо слова пророка Єремії: «... Дам Закона Свого в середину їхню, і на їхньому серці його напишу ...» (Єремії 31:31-33). Господь устами пророка показує нам на самоконтроль, оснований на волі. Він не говорить про те, що Новий Завіт буде м'якшим, Він не говорить про зміну умов порятунку, Він стверджує, що Завіт, по суті, залишається тим самим, єдине, що зміниться це його розташування, тепер він буде перебувати в серці, стане його складовою частиною, і люди захочуть його виконувати.

Сам Ісус Христос настільки багато говорить про серце, що навіть немає потреби ці місця перераховувати. А оскільки серце в культурі того часу ніяк не асоціювалося з почуттями, а, навпаки, на думку римлян, було осередком волі і розуму, то, подумки повертаючись до слів пророка Єремії, можна сказати наступне: Бог поклав виконання Заповіді в галузь людської волі, поклавши на нього і відповідальність за власний порятунок. Свобода - найнеобхідніша умова відповідальності, ще одного базового християнського поняття. Вона настільки важлива, що без неї відповідальність втрачає всякий сенс і перетворюється ні в що.

Те саме стосується будь-якого гріха і грішника: я не можу з цим впоратися, - каже грішник, мене таким створив Бог, народила мати або зробила вулиця. Коротше як у відомому фільмі: «Не винувата я! Він сам прийшов!». Дійсно, милосердний Бог ніколи не змушує людину, нести відповідальність за те, чого вона не могла зробити, оскільки це поза її людських можливостей. Бог не вимагає неможливого: «... вірний Бог, Який не попустить, щоб ви випробовувалися більше, ніж можете, але при спробі й полегшення дасть,  щоб знести могли ви її (спокусу).» (1 Кор. 10:13). Інакше наш Бог - тиран, але всі ми знаємо, що це не так. Але наскільки неможливо бути праведним? Якби Господь створив людину, позбавивши її при цьому свободи, то всі наші роздуми потекли б у детерміністському (фаталістичному) напрямку, який стверджує наступне: не можу - тому що це вище моїх сил і можливостей. Такий підхід і породив філософію безвідповідальності: «забивають худобу велику та ріжуть худобу дрібну, їдять м'ясо й вино попивають, викрикуючи: Будем їсти та пити, бо взавтра помремо!» (Ісая 22:13). Насправді ж Бог зробив усе, щоб ми були по справжньому вільні, а, отже, самі несли відповідальність за своє спасіння і благополуччя.

Відповідальність - це ціна свободи, і платити її буде кожен. А оскільки основа гріховності світу лежить в індетермізме  «не можу, бо не хочу», він і котиться все глибше і глибше в пекло. Справедливим є в зв'язку з цим вислів: ми грішники не тому що ми грішимо, - ми грішимо тому, що ми грішники. За своєї занепалої природи людина не бажає виконувати Заповіді та намагається перекласти відповідальність за наслідки своєї поведінки на кого-небудь іншого, в даному випадку на Бога. Отже, якщо вільні відповідальні, то несправедливо очікувати відповідальності від тих, хто знаходиться в рабстві. Раб не в змозі відповідати за вчинки, які не є його ініціативою. І оскільки Бог говорить про відповідальність, то тим самим стверджує і нашу свободу.Теперь давайте заглянемо в Священне Писання і подивимося, що Біблія говорить нам про свободу.

Свобода особистості в сфері відносин з Богом

Основою вільної волі є свобода інформації, причому абсолютно повна. Оскільки приховування інформації є основним різновидом брехні, яку використовує диявол, дії Бога трохи відрізняються і «страждають» граничною відвертістю та реалізмом. Він відкрито говорить навіть про те, що може відвернути нас від Нього. Господь не приховує намірів панувати над нами («Тож підкоріться Богові...» Як. 4.7), говорить про відповідальність перед ним («А ми знаємо, що скільки говорить Закон, він говорить до тих, хто під Законом, щоб замкнути всякі уста, і щоб став увесь світ винний Богові.» Рим. 3:19), виразно показує Своє суверенне право давати і забирати життя не радячись з нами («... Душа, що грішить, вона помре» Єз. 18:4). Про «християнських проблеми» і життєвих труднощах Він попереджає нас заздалегідь, не обіцяючи золоті гори і молочні ріки з кисільними берегами: «... Як Мене переслідували, то й вас переслідувати будуть; як слово Моє зберігали, берегтимуть і ваше.» (Ін. 15.20).

Ще одним незаперечним фактором того, що Бог поважає нашу свободу, є метод Його керівництва. «Ти Своєю порадою водиш мене  ...» (Пс. 72:24) - говорить Асаф, розкриваючи нам стиль керівництва Творця - повагу нашого світорозуміння та світогляду. Його веління ніколи не йдуть з розріз з нашими переконаннями «Давайте лише триматися тієї істини, яку ми вже пізнали.» (Флп. 3:16). Біблія (інструкція до даного Ним життя) не дає конкретних приписів на всі випадки життя, тим самим, даючи людині свободу самому знаходити рішення, виходячи із загальних принципів.

Свобода особистості в  стосунках з церквою

Церковні відносини є логічним продовженням взаємин людини з Богом, тому все сказане про свободу вище, поширюється і на відносини всередині Церкви. Відносини Людина-Бог, переходячи в площину людина-людина, не повинні втрачати якості. Головне - пам'ятати, що суть християнства - у дусі любові, а не в букві закону. Священне Писання недвозначно говорить нам про первісну присутність свободи в Церкві, а причиною її відсутності є негативні якості людського характеру - владолюбство і человекоугодство. Саме тут і слід шукати причину церковного конформізму.

Біблія радикально засуджує владолюбство, пропонуючи абсолютно нову систему владних взаємин «... хто найбільший між вами, нехай буде, як менший, а начальник як службовець.» (Лк. 22:26). Авторитарне управління громадою також не вітається: «... А всі майте покору один до одного, бо Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать!» (1 Пет. 5:5). Обмеження свободи особистості у Церкві є наслідком порушення Христових заповідей. Ми часто змушені рахуватися з культурними та поведінковими стереотипами тієї чи іншої громади, того чи іншого часу або країни. Ці стереотипи склалися під впливом різних чинників, часто вже давно перестали впливати на культуру самого суспільства. Тим не менш, вони продовжують превалювати у церковному суспільстві, обмежуючи свободу особистості на догоду «заповіді людської».

«Інтерпретація» українською - leonc

«  Липень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Аватар KamPod_
Чомусь зазвичай у людському суспільстві навпаки - запам'ятовують огріхи і погані справи, а добре швидко забувається

Аватар leonc
Для перегляду коментарів із соціальних мереж, потрібно клікнути на відповідну назву під словом "Коментарі"

Аватар KamPod_
Можна попросити уточнення, опис відмінностей?

Завжди цікавили такі питання (воно і буде уточненням відмінностей):
Приклад 1 - я один в родині виявився достойним вічного життя а решта (чи навіть більша частина) моїх близьких і родичів не прагнули до цього і не змогли його досягти. Тоді питання - хіба це буде те ж життя що і в земному існуванні? навіщо воно мені, якщо я не буду м

Аватар KamPod_
Якщо після смерти нас чекає вічне небуття, тобто, якщо там за межею нічого немає, то тоді життя немає сенсу взагалі.

Я не відкидаю думку що так і є. Адже ж немає сенсу від життя тварин які нас оточують - вони не отримають воскресіння до вічного життя згідно з Біблією

Аватар KamPod_
А яке більш логічне порівняння тут доречне?

У тому то й справа, що логіки у переродженнях в нове життя мало, точніше її немає

Аватар KamPod_
Все вроді б то так і можна провести паралель між народженням немовля і закінченням існування або смертю внутріутробного плоду. Але мені здається у випадку з немовлятами повірити їм набагато легше що є щось поза їх світом, адже навколо них реальна перешкода яку вони навіть можуть торкатись. А в випадку з людиною і її народженням після смерті, то такої перешкоди яку можна було б відчути немає тому і

Аватар KamPod_
Дуже тонко підмічено на рахунок мами ось це:"Вона скрізь навколо нас, ми в ній перебуваємо і завдяки їй рухаємось і живемо. Без неї ми просто не можемо існувати"
Дійсно перегукується з канонами релігії і віри що Бог всюди навколо.

Аватар leonc
Я з тобою цілком погоджуюсь. Адже «Христос помер за всіх, щоб ті, хто живе, вже не для себе жили, але для померлого за них і воскреслого … Отже, хто в Христі, той нове створіння; давнє минуло, тепер усе нове» (2 послання до Коринф’ян 5:15,17). Як наслідок - «Хто увірує і охреститься, буде спасений, а хто не увірує, буде осуджений» (Марка 16:16) і це абсолютно не залежить від якихось вроджених

Аватар KamPod_
Порівняння з метеликом також не дуже логічне як на мене. У комашки п'ять стадій розвитку кожну з яких можна описати і "пощупати", є впевненість і наукові доведення що так і буде, а в випадку з починаючи третього життя? Усе покладається лише на вірі що так і є - тобто знову прийшли до вихідної точки чи є взагалі щось після фізичної смерті і навіть якщо є, то помоєму цей індивід у трет

Аватар KamPod_
Взагалі то п'ять життів якось взагалі не по християнськи, якась реінкарнація спадає надумку, хоча далі читаючи зрозумів що мається на увазф дещо інше.
Дуже заінтригувало коли читав, що розвиток зародка в утробі це перше життя. І реальне народження виходить що є логічним продовженням закінчення цього життя. Але ж виходить що Адам і Єва не мали цього першого життя, як в принципі і третьог

 
 
leonc © 2010-2024
Безкоштовний хостинг uCoz Google